Tlf: 98 621 821- Mail:willy@willysmarkiser.no
Sletterødveien 4B - 3180 Nykirke


Reparasjon og service.

Vi utfører all type service og reparasjon på forskjellige markisetyper.

Duk:

Den kan byttes, eller også kan vi snu den slik at den ytterste kanten kommer helt inn på rullen.
Vi kan også sy sømmer som har revnet/ løsnet, hvis ikke stoffet er for gammelt.

Motor:

Vi kan bytte motor, eller sette inn motor på markiser som kun har sveiv.

Ramme:

Når vi utfører slike oppdrag, vasker vi og smører rammen.

Bilder av Reparasjon

Service

Bilde 1. viser den gamle duken med revnet søm. Bilde nr.2 viser denne byttet. Bilde 3. liten markise med revnet duk.

Bilde 4. viser begge markiser vasket og med oppsmurt ramme, med ny fin grå og hvit duk.